Last ned siste versjon V12 - IPV12_B113_Komp.zip

Last ned siste versjon V13 - IPV13_ B115_Komp.zip

Last ned siste versjon V15 - IPV15_B134.zip

Historikk

VersjonDatoBeskrivelse
IPV_B1302020-02-01• Kundekontakt, mulighet for å skifte stikkord og prosjekttid
• Kundekontakt, Rapporter på Alle og Egne i ukeoversikten
• EHF 3.0
• Abonnement, Finn2-meny, mange nye søk
• Abonnement, arkivering av "Dagens distribuerte avise"
• Abonnement, søk fram abonnement med eHF-faktura
• Kunde, nye søk, finn epost, finn epost fakturamottak, finn EHF
• Funksjon for å lese inn nye postnummer og oppdatering av postens standard merkinger
• Abonnement, ending i fil til Bring
• Abonnement, sprederapporten eksporteres til flere filer, papir, komplett og digital
• Redaksjon, artikkel eksport til Thin i UTF8
• Utvidet konfigurering ved epost utsendelse
IPV_B1072018-07-30• Kunde, Ny Omsetningsrapport som ikke tar med løssalg, kun annonsesalg
• Abonnement, nye valg i Spesial-menyen. Slett efaktura, Slett avtalegiro, Slett automatisk trekk (abo portal)
• Abonnement, finn og fjern passive abo, tidsbestemt søk
• Abonnement/Annonse/Kundekontakt, mulighet for tre forskjellige epost signaturer
• Abonnement, sletting av passive abonnenter og kunder etter antall dager
• Kunde/Abonnement, kundekortet merkes med «elektronisk+papir» på samme måte som «elektronisk abo»
• Abonnement, «Antall abo per termintype» som skal brukes i opplagsberegning, blir automatisk generert sammen med «Gjeld til abonnenter» ved distribusjon (forutsetter kryss på innstillinger)
• Abonnement, «Skriv ut tilbud», nye søk på ulike fakturatyper, eks eFaktura, Avtalegiro, epost mm
• Abonnement, nye toppark ihht Postens krav per 1.1.18
• Abonnement, matrise for automatisk portotillegg per termintype per postområde
• Abonnement, mulighet for å legge inn utløpsdato på termintypen, eks ved ut året kampanjer
• Abonnement/Kunde, mulighet for fulldistribusjon for et utvalg kunder uten å opprette abonnement
• Abonnement, «Daglig rapport» og rapport «Utbetalinger» (ny) kan eksporteres til fil
• eFaktura, eksport av BBAN i tillegg til IBAN
• eFaktura/Annonse, korrigeringer i eksporten for delingsfaktura med desimaler
• Abonnement, mulighet til å nullstille antall ved feilregistrering av løssalgs retur
• Abonnement, mulighet for å kopiere Postbudruter
• eFaktura, egen mappe for responsfiler
• Abonnement, termintypen kan merkes som P/D/K, papir, digital eller komplett
• Abonnement, side 2 av "Daglig rapport" viser total fordelt fordelt på P, D og K
• Kunde, generer passord på valgte kunder
• Web Portal, valg for visning av omsetning per selger
• Abonnement, endringer i Kvikkas distribusjon på lørdag og "mandagsfil" til Posten
• Abonnement, endringer for Kvikkas, felt for telefonnummer og epost
• Abonnement, endringer for Kvikkas, klagefil og merking på løssalg
• Abonnement, korrigeringer i eFaktura eksport, bl a GLN-nummer (krav fra Narvesen)
IPV12_B652016-09-28• Abonnement, mulighet til å skille på fakturagebyr ihht faktura som sendes på epost og med brevpost
• Annonse og Abonnement, loggfil ved innlesing av påmeldingsfiler for eFaktura og Avtalegiro
• Annonse og Abonnement, eFakturafil i EHF-format
• Abonnement, definere mappe på brukernivå for eFakturafiler
• Abonnement, innlesing av samtlige kvitteringsfiler på mappenivå (EHF)
• Abonnement, masseutsendelse av passord på epost og passord ut på fakturamaler
• Abonnement, endringer på filer til Postens ebudbok
• Annonse, budsjett per utgave med oppfølging per selger
• Abonnement, valg om webregistrerte abonnenter settes aktive umiddelbart uavhengig av betalingsform
• Abonnement, nye kontaktfelt - siste kontakt, neste kontakt og status
• Abonnement, varsel om manglende budrute ved kopiering av tidligere benyttet adresse
• Abonnement, GLN-nummer i eFakturaeksport
• Abonnement, søk på kommunenummer
• Abonnement, mulig søk på fast adresse dersom midlertidig adresse er i bruk
• Sprederapporten sorterer på digitalt abonnement og kombinasjonsabonnement
IPV12_B432015-11-02
• Mulighet for å unngå utskrift av annonseordre ved kopiering fra annonsemottak
• Lås opp delfakturert nettannonse
• Eksport til Triple-tex regnskapssystem
• Mulighet for 2 PDF mapper ved annonseproduksjon i ID
• Nytt felt i filen til THIN
• Alternativ sti for Windows på brevmaler
• Behandling av fulldistribusjon på Innleveringsoppgaven (innstilling på ”Avis”)
• Innstilling på ”Avis” om utløpsdatoen skal være skrivbar
• Mulighet for ”Etterleveringsfil” til DI (krever innstilling på ”Avis” og kommunikasjon med DI)
• Logging av forespørsler fra Visiolink og Buyandread
• Filer til Postens ebudbok
• Ny Finn-meny med mange nye valg for abonnement
• Nytt navn på totalfil til DI ”TotDDMM”
• Ved utskrift av materiell til Edda Trykk blir det kjørt en test på at postnummer og budruter har ”bilnr” og ”dropnr.”
Hvis ikke, kommer en melding og mulighet å rette opp dette før filproduksjon
• Søk på abonnement mha epostadresse
• I ”Skriv ut tilbud” vises nå også et kryss for avtalegiro
• Ved bruk av ”Endre budrute” på abonnement blir leveringsmåten fra den nye ruta med


IPV12_B272015-02-25• Nye innleveringsskjemaer til Bring/Posten
• Dato for eFaktura bestilt eller kansellert vises på side 3 i abonnementet (gjelder påmeldinger fra og med versjon B16)
• Dato for Avtalegiro bestilt eller kansellert vises på side 3 i abonnementet
• Mulighet for å starte et bestemt utvalg av abonnenter og samtidig legge inn stopp neste dag. Kan brukes på abonnenter som skal aktiveres for fulldistribusjon
• Mulighet for å skrive ut Banderoler til et utvalg abonnenter utenom selve distribusjonskjøringen
• Innlogging til "Mitt abonnement" med abonnementsnummer eller epostadresse
• Mulighet for abonnenten å endre mobilnummer i "Mitt abonnement"
• Nye rapporter - OCR sammendrag per termintype og OCR sammendrag per kampanjekode
• Ny rapport som viser utbetalte/krediterte beløp for abonnement
IPV12_B152014-11-12• Endringer i Kundekontakt/Prosjekt
• Nullstille et abonnement, fjerner nå også bestilt utløp
• Mulighet for egen fakturamal til abonnements faktura og sluttfaktura som sendes med epost
• Ny avkryssning for abonnementsklager - klagen er behandlet. Ved utskrift av klagerapport kan man velge mellom alle eller bare ubehandlet klager
• Mulighet for å slette produserte tilbud
• Nytt avkyssningsfelt på abonnement - for abo som ikke skal med på innleveringsoppgaven
• Mulighet for fast avsender av løssalgsfaktura som går med epost
• Eget felt for stikktittel på artikkel i weblayout, eksporteres også til nettavis
• Mulighet for egen fakturamal for annonsefaktura som sendes med epost
IPV12_B042014-08-04• Mulighet for å ha både en momspliktig og en momsfri kunde på samme annonseordre
• Ny knapp/funksjon i annonseordre - fjern alle innrykk
• Snittvekt per løssalgspakke i stedet for vekt per avis i Brings ordreskjema
• Nytt felt i abonnement for å hindre eksport til Thin sin løsning (ved dobbeltregistrering av abonnenter)
• Endring ved knytning av kunder og kontaktpersoner til prosjekt
IPV12_B032014-06-11• Nettannonser har nytt faktureringsvalg - per måned
• Ved oppslag på kunde vises det om kunden har faktura per epost
• Oversikt over kundens faktura fra annonselisten
• Ny innstilling for avviksgrense ved OCR innbetaling
• Nytt valg i abonnement, les inn OCR og bokfør i samme operasjon
• Ny rapport, aboinntekter per konto. Forutsetter innstillinger på vare.
• Kontoutdrag på abonnenter
• "Epost ved korrektur" kan settes som en default innstilling på nye kunder
• Endringer i eksportfilen til Visma Business.
• Ved fakturering av samletilbud kan rapporten produseres som PDF og brukes som vedlegg for epost og efaktura.
IPV12_A852014-03-27• Diverse utvidelser/utbedringer av Webservices for IP portal
IPV12_A772014-02-03• Alle budruter som skal med på filer til DI må krysses av i 'Til budbok'
• Returregistrering på løssalg: Mulighet for å registrere solgte isteden for retur
• En del korrigeringer i 'Kundekontakt'
• Mulighet til bestemme hvilken port man skal benytte utgående SMTP på ved epost-sending
• Rettet en feil i forbindelse med samlefakturering på abonnement
• Ny versjon av abonnements-portal (fornyet utseende, autogenerert passord ved portal-bestilling, bestille gjenglemt passord, etc.)
• Webservice for validering av elektronisk abonnement
• Støtte for kort-betaling av abonnement via DIBS
IPV12_A732013-12-03• Mulig å søke fram "Samletilbud til fornying" et ønsket antall dager fram i tid
• Dagens dato i den redaksjonelle listen kan nå velges fra en popup-meny
• Korrigering i eFaktura for annonse
• eFaktura skrives nå ikke ut på papir
• Rettelse av bug i ukesoversikten for kundekontakt
• Nytt felt i avis instillinger for avistittel til postens innleveringsoppgave
IPV12_A712013-11-06• Fikset bug i webservice som validerer elektronisk abonnement
• Ekstra mottaker for faktura på epost
• Betalers kundenummer ut i abonnementslisten
IPV12_A702013-11-04• Fargemarkering av poster i Kundekontakt
• Betaling (DIBS) og aktivering av abonnement fra portal
• "Min Side funksjonalitet" for abonnement fra portal
• Samlet oversikt over klager tilgjengelig fra abonnementslisten
• Nytt felt "klagen er behandlet" kombineres med søk på ikke behandlet klage
IPV12_A672013-10-19• eFaktura for annonse ferdig testet
• Mulighet for fast avsender ved faktura med epost, gjelder for annonse og abonnement.
• Utklipp av annonsen følger faktura på epost (annonsen må produseres med XTension eller Plugin)
• Integrasjon til FotoWare for søk i annonsearkiv
• Ny annonsevolumrapport som inkluderer selgers budsjett
• Prosjekt som opprettes i annonse, abonnement eller kunde kan overføres til kundekontakten for videre oppfølging
• Nytt instillingsvalg for å kreve budrute ved opprettelse av abonnement og adressendringer