Komplett avissystem

InfoPress er et komplett system for aviser og tidsskrifter, basert på databasesystemet 4D.
Systemet inneholder modulene Redaksjon, Dagbok, Annonse, Sideplan og Abonnement i tillegg til en Quark/InDesign plugin som knytter databasen til produksjon av annonser og sider.

Redaksjon

Redaksjonsmodulen er en komplett løsning for å opprette, skrive og holde oversikt over artikler og tilhørende bilder.

Se produktark for Redaksjon »

Dagbok

InfoPress Dagbok er redaksjonens administrative hjelpeverktøy. Her legges alle faste gjøremål, møter, ideer, tips og hendelser, hvoretter oppgavene blir fordelt på tilgjengelige journalister.

Se produktark for Dagbok »

Annonse

Med InfoPress Annonse får du et profesjonelt verktøy som gir deg bedre kontroll og sparer deg for mange tidkrevende oppgaver.
Annonsemodulen dekker alle sider ved annonse salg, produksjon og økonomi.

Se produktark for Annonse »

Sideplan

Den nye sideplanen i IP Portal er et visuelt verktøy for å planlegge artikler/sider og plassere ut annonser. Planen gir en full oversikt over alle sider per utgave og du kan jobbe med flere utgaver fremover i tid.

Se produktark for Sideplan »

Abonnement

Abonnementsmodulen er en komplett løsning for salg, registrering, oppfølging og endring av abonnement. Løssalg og Distribusjon er integrerte moduler og all økonomi håndteres av systemet.

Se produktark for Abonnement »

Last ned

Siste versjon av InfoPress ligger alltid tilgjengelig for nedlasting, både for PC og Mac.
Siste versjon av InfoPress er ---.

Gå til nedlastingssiden »